Lidgeld 2016-2017


Lidgeld

 • Lidgeld seizoen 2016 – 2017: € 40.
 • Graag overschrijven op onze rekening BE24 9731 4024 3038 voor 1 november 2016.
 • Mededeling: “Lidgeld ’16-’17 + NAAM VOORNAAM

TVCI hanteert al enkele jaren hetzelfde lidgeld, nu echter toch een prijsstijging. Geen nood, we bieden tevens de mogelijkheid om het overgrote deel van je lidgeld te recupereren via je ziekenfonds! 

Waarom de prijsstijging?

 • Op basis van jullie signalen, organiseren we geen kaarting meer. We verwachten dus niet meer dat onze leden minimum € 10 kaarten verkopen. Hiermee vervalt een belangrijke inkomstenbron, die we op een bepaalde manier moeten compenseren. Voordien betaalde een lid eigenlijk ook 40 euro, maar dan verdeeld over 2 momenten (nl. € 30 lidgeld + € 10 kaarten).
 • Voordien betaalden steunende € 10 extra lidgeld omdat zij geen kaarten verkochten. We maken dus geen onderscheid meer tussen “soorten leden”. Lid = lid.
 • Alles wordt helaas ook voor ons duurder (aankoop materiaal, organisatie van activiteiten, …).

Terugbetaling lidgeld / Sportvoordeel ziekenfonds

 • Sinds kort staat “tafelvoetbal” bij de meeste ziekenfondsen op de lijst van sporten waarvoor men een tussenkomst verleent. De sportclub moet aangesloten zijn bij een door SPORT VLAANDEREN en/of het BOIC erkende sportfederatie.
 • CONCREET: Als TVCI-lid trek je, afhankelijk van je ziekenfonds, € 15 tot zelfs € 30 terug van je lidgeld. Wij zijn nl. aangesloten bij de Vlaamse Tafelvoetbalbond die een erkende sportfederatie is.

Hoe je terugbetaling aanvragen? Aanvraagformulier

 • Schrijf je LIDGELD over
 • Download je AANVRAAGFORMULIER op de website van je ziekenfonds – zie enkele links hieronder
  • Bezorg je formulier aan een bestuurslid (bv. op een maandelijkse speelavond OF scan en mail naar tvcizegem@gmail.com)
  • We geven je dit ingevuld terug
  • Stuur het ingevuld formulier naar je ziekenfonds
 • Wacht je terugbetaling af 😉

Enkele links